Akon - Smack That ft. Eminem

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=bKDdT_nyP54[/youtube]